حامد مشمولی

متولد ۱۳۶۹
کارشناس گرافیک
مدیر هنری طراحی از جنگلهای هیرکانی
بیش از ۱۴ سال سابقه هنری
۷۰ نمایشگاه گروهی در تهران و مازندران(مجسمه سازی.نقاشی.تصویر سازی)
نمایشگاه گروهی در مالزی گالری مکعب
نمایشگاه گروهی موضوع هنر‌محیطی در مجارستان
نمایشگاه انفرادی در تهران (گالری سرزمین هنر)
نمایشگاه انفرادی در قایمشهر (گالری بهزاد)
نمایشگاه انفرادی در گالری هنر بابل

Hamed Mashmouli

Born in 1990
Graphic expert
Artistic director of design from Hyrcanian forests
More than 14 years of artistic experience
70 group exhibitions in Tehran and Mazandaran (sculpture, painting, illustration)
Group Exhibition in Malaysia Cube Gallery
Group exhibition on environmental art in Hungary
Solo exhibition in Tehran (Sarzamin Honar Gallery)
Solo exhibition in Ghaemshahr (Behzad Gallery)
Solo exhibition at Babol Art Gallery

20 * 40 * 25، paper mashe
20 * 80 * 25، paper mashe
20 * 160 * 20، paper mashe
20 * 50 * 40، paper mashe