هومن بیات متولد:۱۳۵۷
اموزش نقاشی را از سنین کودکی نزد استاد حمید میرشاهولد در شهر زادگاهش ملایر آغاز نمود.
در دوران تحصیل، برنده چندین جشنواره و مسابقه کشوری در زمینه نقاشی و داستان نویسی شد.
اولین نمایشگاه انفرادی اش را در سال ۱۳۷۴ و در هفده سالگی برگزار کرد؛ و تا امروز آثارش در چهار نمایشگاه انفرادی و ده ها نمایشگاه گروهی در ایران و سایر کشور ها به نمایش در امده است.
وی همچنین حضور در حراج تهران را در کارنامه هنری خود دارد.

HOOMAN BAYAT
Born: 1978
-Learned to draw in childhood,under care of well known art professor; Hamid Mirshahvalad,in his hometown Malayer,Iran
– During school, he won various festival awards and national Drawing and Narrating contests.
– At the age of 17,he held his first individual art exhibition.
– So far, His work exhibited in four individual art exhibitions and tens of group art exhibitions in Iran and other countries.
– He has his own record of successful attendance in Tehran Art Auction.