ارتقا جایگاه بین المللی هنرمندان

هنرمندان در مسیر  پرتکاپوی حرفه ای خود از جایگاه هنرمند و استعداد نوظهور به تدریج و با کسب تجربه و مهارت بیشتر و شرکت در رویدادهای هنری و نمایشگاه های متعدد داخلی خود را برای حضور در عرصه های بین المللی و شرکت در اتفاقات هنری مهم منطقه ای و جهانی آماده می کنند. در طی این مسیر آرت اکو همواره با حمایت و پشتیبانی مداوم در جهت معرفی هنرمندان ایرانی (بالاخص هنرمندان خارج از مرکز و ساکن شهرستان ها )به گالری ها و موزه های خارجی، آرت فرها، بی ینال ها، خانه حراج های معتبر و دیگر سکوهای پرش و رشد هنرمندان می کوشد.

Promoting the International Status of Artists

 حمایت از هنرمندان از نخستین روزهای آغاز همکاری با کمک به بهینه سازی رزومه ی حرفه ای هنرمند، سازمان دهی مجموعه ها و آثار، نقدها، مقالات و انتشارات، معرفی مستمر به رسانه ها، ایجاد وب سایت اختصاصی و معرفی منظم و هدفمند در شبکه های اجتماعی، برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی و در نهایت معرفی اصولی هنرمند و آثارش به نهادهای هنری بین المللی صورت می گیرد. برای این منظور بازارهای بین المللی هنر همواره و به دقت توسط ما رصد می شوند و هر هنرمند با توجه به ماهیت هنر خود، در منطقه ای که مناسب سبک و ذائقه هنری مردم آنجا باشد معرفی می گردد. معرفی  بی برنامه هنرمند به یک رویداد هنری می تواند آسیب جبران ناپذیری به آینده و بازار هنری او وارد آورد لذا تجربه و تخصص نماینده هنرمند در تشخیص زمان، مکان ، رویداد هنری مناسب، انتخاب شایسته ی آثار، امری حیاتی در دوران کاری هنرمند محسوب می شود. بدین جهت لازم است گالری و نماینده هنرمند اشراف کامل بر انواع مختلف مناسبت ها و رویدادهای هنری داشته و توانایی، امکانات و ارتباطات خاص شرکت در هر رویداد را نیز داشته باشد چرا که با توجه به موقعیت حساس ایران در شرایط کنونی بسیار مهم است که آثار چگونه انتخاب شوند، چطور و با چه شرایطی به مقصد حمل و بازگردانده شوند بدون اینکه بواسطه ی تحریم های کنونی و مشکلات مربوط به مبادلات مالی، هنرمند و آثارش دچار مشکلات جبران ناپذیر نشوند.