جلال الدین مشمولی

جلال الدین مشمولی

ده نمایشگاه مهم انفرادی :
1. نمایشگاه نقاشی در نگارخانه آثار . تهران . دی ماه 1384
2. نمایشگاه نقاشی با عنوان : اینجا تمام روستای من است” در نگارخانه دریابیگی . تهران . اردیبهشت 1385
3. نمایشگاه طراحی و نقاشی با عنوان ” چراغ ” در خانه هنرمندان ایران – بهمن 1386
4. نمایشگاه طراحی با عنوان ” دختر مش حسین آقا ” درگالری سیحون . تهران . بهمن 1387
5. نمایشگاه نقاشی با عنوان « وقتی شهری شدم » – در گالری هفت آینه – خرداد 1389
6. نمایشگاه طراحی با عنوان ” دوشنبه بازار ” در گالری هفت آینه – بیش از 1007 طراحی در یک روز- 1 اسفند ماه 1390
7. نمایشگاه مروری بر ده سال نقاشی در نشر گوهرزاد .14 مهر ماه 1391
8. نمایشگاه نقاشی با عنوان ” ماآهی” . گالری حنا . تهران . 3 آبان ماه 1392
9. نمایشگاه نقاشی و طراحی . ” گل گاو زبان” . گالری شماره 26 . تهران . اول تا 12 خرداد 1394
10. نمایشگاه نقاشی با عنوان ” پسران سیاهرود “. گالری هپتا . تهران . 31 اردیبهشت تا 9 خرداد 1395