داریوش قره زاد

داریوش قره زاد

داریوش قره زاد

متولد ۱۳۵۵، تهران، ایران

بیوگرافی

داریوش قره زاد نامی شناخته شده در بازار هنر منطقه است به رغم اینکه او در تمامی دوره های  کریستینر در دبی و دوره های  حراج ساتیبیز لندن حضوری موفق داشته و همیشه آثاری از او به فروش رسیده است.
وی ده سال است که روی اجتماع زنان و فضای اجتماعی آنان در شهر مدرن (تهران) مطالعه میکند. تضاد فرهنگی که بین مدرنیته شهری و فضای اجتماعی زنان (سنتی) وجود دارد و همچنین تیب نگاریهایی که نمود خوبی از تفاوت زن ایرانی است در آثار او پررنگ اند. قره زاد در مصاحبه با روزنامه های ایران، اعتماد، همشهری بانی فیلم، شرق و  فرهیختگان به بررسی آثارش در  نمایشگاههای خود که در گالری دی برگزار شده بود اشاره میکند. این نمایشگاهها که  با عنوان پانورامای زنان ایرانی برگزار گردید مورد استقبال بسیار زیاد علاقه‌مندان هنر معاصر در ایران قرار گرفت.  
امروز قره زاد به عنوان نقاشی اجتماعی با نگاهی پاپ آرت به خلق تصویر جدیدی از زنان معاصر ایران پرداخته است و با نگاهی واقعگرا به تلفیق فضای گرافیتی روی دیوار شهرها با زنان با پوششی امروزی جامعه ایرانمیپردازد. 

بیوگرافی هنری داریوش قره زاد:
حضور موفق در بازارهای جهانی و منطقه، تأثیر بسیار مهمی بر آثار او داشته است از جمله نگاه متمرکز بر فضای اجتماعی زنان شهری در آثار به روشنی ملموس است و همچنین حضور موفق در حراجیها باعث تولید این آثار و مطالعة گسترده و عمیق به این موضوعات بوده است که به نمونه هایی مهم از این حراجیها اشاره می شود:
حضور در حراجی تهران 1395 با عرضه و فروش تابلویی از مجموعة (هویت)
 حضور در حراجی تهران 1393 با عرضه و فروش تابلویی از مجموعة (هویت)  
– حضور در حراجی ایام گالری دبی 2013 با تابلویی از مجموعه (هویت)  
– حضور در حراجی تهران بهار 1391 با تابلویی از مجموعه (زمین)  
– حضور در حراجی کریستیز (دبی) آپریل 2011 با تابلویی از مجموعه 2 لتی پانوراما  
– حضور در حراجی ساتیبیز (لندن) 2010 با تابلویی از مجموعه (پانوراما) 
– حضور در حراجی کریستیز (دبی) اکتبر 2010 با تابلویی از مجموعه (ونوسهای ایرانی)  
– حضور در حراجی کریستیز (دبی) آپریل 2009 با تابلویی از مجموعه (دیوارنگارها)  
– حضور در حراجی کریستیز (دبی) اکتبر 2009 با تابلویی از مجموعه (دیوارنگارها)  
– حضور در حراجی کریستیز (دبی) 2008 با تابلویی از مجموعه (پانوراما)
او میگوید؛ در شرایطی که بشر میان چارچوب خانه اش محصور مانده و انگار در انزوای خویش چاره ای جز خیره شدن به دیوار ندارد.

 حضور در حراجی ساتیبر (لندن) 2008 با تابلویی از مجموعه (پانوراما)
 
نمایشگاهها: 
گالری، محلی برای بازدید و مطالعه آثار هنرمند توسط عالقه مندان به هنر است و هنرمندان سعی میکنند هرساله آثار  
خود را در گالریها برای نمایش بگذارند. داریوش قره زاد طی سالها فعالیت در نمایشگاههای انفرادی و جمعی زیادی  
شرکت کرده است که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره میکنم:
 نمایشگاه گروهی (گالری شکوه) با عنوان مکثار سال 1392 تهران (ایران)
 نمایشگاه گروهی در خانه هنرمندان (کمک برای هنرمندان نیازمند) سال 1392 تهران نمایشگاه گروهی (گالری اعتماد) با عنوان 93 پرتره برای بزرگداشت لویسن فروید سال 1392 تهران
نمایشگاه گروهی (گالری محسن) با عنوان هنر برای صلح سال 1392 تهران
نمایشگاه گروهی بامشارکت و توسط گالری طراحان آزاد (سیدنی) استرالیا2012  نمایشگاه گروهی (گالری ایام) سال 2012 دبی امارات 
نمایشگاه گروهی سرزمین عجایب (گالری شکوه) سال 1391 تهران
نمایشگاه گروهی برای حمایت از بیماران محک گالری طراحان آزاد 1391 تهران
نمایشگاه نقاشی گروهی رو به پایان گالری شیرین بهمن سال 1390 تهران
نمایشگاه گروهی freez لندن 2010 انگلیس نمایشگاه گروهی هفت نگاه گالری خانه هنرمندان سال 1390 تهران
نمایشگاه انفرادی (گالری دی) عروسکهای ایرانی سال نمایشگاه و
نمایشگاه گروهی جوانان پیشرو گالری پردیس سال 1390 تهران 
امریکا 2009  نمایشگاه گروهی (نیویورک )Chelsea art out. Inside 
 نمایشگاه انفرادی با عنوان دیوارنگارها (گالری دی) سال 1389 تهران
نمایشگاه گروهی لندن candlestar زیر نظر مال گالری لندن با عنوان (نجوا) سال 2008   لندن 
نمایشگاه انفرادی (گالری دی) دیوارنگارها سال 1388 تهران
نمایشگاه انفرادی (گالری دی) دیوارنگارها سال 1387 تهران
نمایشگاه انفرادی (گالری دی) دیوارنگارها سال 1386 تهران
 شرکت در هفتمین بنیان نقاشی موزه هنرهای معاصر تهران سال 1386 تهران
شرکت در بنیان جهان اسالم (موزه صبا) سال 1384 تهران
آثار منتشر شده از داریوش قره زاد: 
4 کتاب ارزشمند از تاریخ هنر معاصر ایران در خارج از کشور به چاپ رسیده است که مجموعه ای از آثار دورههای مختلف کاری وی در این کتابها منتشر شده است.

کتاب The artists, the nude and ,sensor چاپ شده توسط نشر آمریکایی Doppel House press که نگاه مطالعاتی به آثار قره زاد در خصوص سانسور دارد.
کتاب samesdifferent چاپ شده در
 امریکا در سال 2008 نگاهی دارد به آثار هنرمندان مطرح معاصر که بیشترین تاثیر هنر مدرن ایران داشته‌اند همچنین این کتاب نگاه دقیقی به کیوریتورها و گالریداران و همچنین  
سیاستمداران تاثیرگذار ایرانی بر آثار معاصر هنرمندان در داخل و خارج از ایران دارد. آثاری از داریوش قره زاد نیز در این کتاب به چاپ رسیده است.
کتاب دیگری (با عنوان تاریخ هنر معاصر ایران) که نوشته حمید کشمیرشکن منتقد و پژوهشگر برجسته هنر ایران که با نگاه دقیق و کامل، روند بوجود آمدن و شکل گرفتن هنر مدرن و معاصر ایران از قبل انقلاب تا به امروز را دنبال میکند. روی جلد این کتاب با اثری از مجموعه (هویت) طراحی شده است. 
این کتاب در لندن به چاپ رسیده و در حراجی کریستیز در سال 2013 رونمایی شد.
کتاب Tehran art کتابی است در رابطه با بررسی و معرفی هنر pop در ایران که به هنرمندان معاصر اختصاص دارد هنرمندانی که در فضای هنر pop به جستجو و بیان آثار دیدگاههای خود میپردازند. این کتاب توسط آقای لاجوردی که از مجموعه داران ایرانی گردآوری شده است و بخشهایی از این کتاب به بررسی آثار آقای قره زاد میپردازد