خلاصه کتاب هنر مفهومی

خلاصه کتاب انقلاب هنر مفهومی

اولین چالش در هنر مینیمالیستی اقدام مارسل دوشان بود که اشیاء حاضر و آماده را انتخاب و آنها را امضاء کرده و به عنوان اثر هنری خود ارائه میکرد. این اقدام او باعث احیاء انگیزش ضد زیبایی شناسی بود. چالش دوم کاربرد زبان یا نشانه های کلامی و تصویری بود،که تصویر و زبان در تعامل …

خلاصه کتاب انقلاب هنر مفهومی Read More »